Ostvarujemo Vase poslovne ideje Imamo snage da pokrenemo Vas posao Imamo snage da pokrenemo Vas posao Imamo snage da pokrenemo Vas posao
1 2 3 4
 
   Najčešća pitanja
Na ovoj strani možete naći pitanja koja najčešće postavljaju naši klijenti. Razvrstana su u nekoliko kategorija. Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam odgovoriti!
   Opšta pitanja [ pokaži / sakri ]
Šta je zahtev za finansiranje?
Zahtev za finansiranje je formular u koji klijent unosi svoje podatke (ukoliko je fizičko lice) ili podatke firme (ukoliko je pravno lice).

Šta je interkalarna kamata?
Lizing rata uvek dospeva prvog radnog dana u mesecu uz rok placanja narednih 8 radnih dana. Ukoliko klijent preuzme vozilo u toku tekućeg meseca, a prva rata mu dospeva tek prvog sledećeg meseca, on je u obavezi da plati interkalarnu kamatu za broj dana koliko je vozilo koristio dok nije krenuo sa redovnom otplatom rata. Interkalarna kamata je trošak koji se fakturiše samo jednom u toku trajanja ugovora o finansijskom lizingu

Zašto PDV plaćamo unapred?
ZPDV je propisao da se kod finansijskog lizinga PDV za celokupnu vrednost ugovora mora obračunati i platiti odmah po preuzimanju predmeta lizinga.

Po kom kursu se uplaćuju rate?
Rate se uplaćuju po prodajnom kursu za devize Piraeus banke a.d. na dan plaćanja, s tim što plaćanje mora biti izvršeno u nekoj od komercijalnih banaka do 15:00 časova da bi se primenio ispravan kurs.

Rate plaćam i pre prvog, a stalno imam neki dug. Kako?
Lizing rate uvek dospevaju prvog radnog dana u mesecu i sistem od tog momenta registruje potraživanja. Sve ranije uplate sistem čuva na avansima do momenta dospeća sledeće rate. Obzirom da je korisnik lizinga u obavezi da rate uplaćuje po dnevnom kursu Piraeus banke, koji se skoro svakodnevno menja, dogodi se kursna razlika od dana uplate do dana dospeća rate. Bilo bi poželjno da rate uplaćujete između prvog i devetog u mesecu.

Šta je Specijalno ovlašćenje za pokretanje i okončanje postupka preuzimanja predmeta finansijskog lizinga u državinu od strane davaoca?
Specijalno ovlašćenje je dokument po kome su naši advokati ovlašćeni da mogu, u ime i za račun davaoca punomoćja kao Korisnika lizinga u smislu člana 30. Zakona o finansijskom lizingu, sačiniti i potpisati zajednički predlog da sud odredi ročište na kome će u zapisniku utvrditi da su se ugovorne strane sporazumele da u slučaju neplaćanja lizing naknade od strane Korisnika lizinga o dospelosti u skladu sa ugovorom. Piraeus Leasing, kao Davalac lizinga ima pravo da predmet lizinga iz ugovora o finansijskom lizingu preuzme u državinu.

Kako pravna lica uplaćuju ratu?
Pravna lica uplaćuju ratu preko svog tekućeg računa.

Da li se odobrava finansiranje firmama koje posluju godinu dana ili manje?
Odobrava se, ali u tom slučaju firma mora imati jemca, tj. drugu firmu koja kvalitetno posluje duže od dve godine.

Da li Piraeus Leasing ima cenovnike predmeta lizinga?
Za cene predmeta lizinga je neophodno da se klijenti prvo obrate isporučiocima istih. Piraeus Leasing može samo okvirno dati cene uobičajnih predmeta lizinga.

Da li je prijavljena plata ili ona koju primam relevantan podatak?
Za procenu boniteta kod fizičkih lica merodavna je samo prijavljena plata na koju se plaćaju doprinosi.

Da li finansirate polovna vozila?
Da i to:
  • Preko Piraeus Rent-a na zakup samo za pravna lica od ovlašćenog dilera (maksimalna starost automobila 2 godine). Ukoliko je automobil star 1 godinu moguće je finansiranje na period do 4 godine, za vozilo staro 2 godine moguć je period finansiranja do 3 godine.
  • Preko Piraeus Leasinga na finansijski lizing od ovlašćenog dilera (maksimalna starost vozila do 4 godine). Ukoliko je vozilo staro do 2 godine moguć period finansiranja je 6 godina, za starost vozila do 3 godine ovaj period je do 5 godina, za vozilo do 4 godine ovaj period je do 4 godine.
   Putnički automobili [ pokaži / sakri ]
   Teretna vozila [ pokaži / sakri ]
   Oprema [ pokaži / sakri ]
  Telefon / E-Mail
011 222 8 600 Pošaljite nam email
  Prigovori klijenata
Za upućivanje prigovora molim koristite kontakt stranicu.
  Kursna lista na 07.08.2020
Zemlja Oznaka Srednji NBS Prodajni NBS Prodajni PL
EUR 117.5825 117.9352 118.288
CHF 108.8929 109.2196 109.5463
USD 99.3851 99.6833 99.9814
  Zašto Piraeus Leasing?
Zasnovan na visoko obučenom i iskusnom osoblju i radeći na svom poboljšanju,Piraeus Leasing je rešen da obezbedi svojim klijentima najveći mogući stepen kvalitetne usluge.

Piraeus Leasing je u veoma bliskoj saradnji sa mrežom svih filijala Piraeus Banke, gde potencijalni kupci mogu kupiti sve lizing proizvode i usluge.
  Tražite:
 
 

Naslovna | Lizing | Renta | FAQ | O nama | Kontakt | Mapa sajta
© Piraeus Leasing 2008. Sva prava zadržana. | Privatnost i čuvanje podataka | Powered by Neotek